Loading...

Stöckebygdens Utveckling Ekonomisk Förening har som vision att fungera som en katalysator när det handlar om hållbar, lokal utveckling med fokus på entreprenörskap, närservice och folkhälsa. Målet är att göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv att bo, leva och verka i. På den här sidan kan du läsa lite mer om de saker, projekt och idéer vi arbetar med.

Mötesplats Stöcke

Stöckebygdens Utveckling

Stöckebygdens utveckling Ekonomisk Förening har som vision att fungera som en katalysator när det handlar om hållbar, lokal utveckling med fokus på entreprenörskap, närservice och folkhälsa. Målet är att göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv att bo, leva och verka i.

Läs mer om oss och om vad vi jobbar med för att utveckla bygden!

>>Läs mer.

Mötesplats Stöcke

Stöckebygdens utveckling EF arbetar strategiskt och långsiktigt för att skapa en nya, attraktiv samlingspunkt för boende, verksamma och besökande i Stöcke och kringliggande byar.

En tillgänglig och flexibel anläggning som både kommer att inrymma funktioner för kommersiell service som café och butik för dagligvaror samt också bestå av en fullstor idrottshall, gym och en mindre multihall.

En mötesplats för alla oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion och intressen. Planen är att den nya anläggningen ska invigas under våren sommaren 2020.

>> Läs mer.

Mötesplats Stöcke

Stöckebygdens utveckling bedriver projekt i samarbete med/finansierade av: