Allt startade för snart tre år sedan med två innebandymammors funderingar kring hur man gör för att bygga en idrottshall. Målet: att skolbarnen i bygden slipper åka buss 40 minuter i veckan för att utöva skolidrott. Men varför göra något “enkelt” om det i stället går att göra något bra?

Idag är ambitionsnivån högre och planen större. Visionen​ ​är​ ​ett​ servicenav ​där​ ​privata,​ ​offentliga​ ​och​ ​ideella​ ​intressen​ ​samverkar​ ​för​ ​både​ ​bygdens​ ​och Umeås​ ​bästa.​ Café, butik, kontorsplatser och kommersiella utrymmen i kombination med en ​fullstor​ ​idrottshall,​ ​en​ ​mindre multihall​, gym samt​ ​en​ ​kreativ​ ​och​ ​stimulerande​ ​utemiljö. En unik mötesplats baserad på de behov som finns i bygden.

Per sista april 2019 är det lagt drygt 15 000​ ​ideella​ ​timmar​ i ​projektet. Timmar som gett resultat. Det​ ​som​ ​för​ några ​år sedan​ ​var​ ​lösa​ ​idéer,​ ​kluddiga​ ​skisser​ ​och​ ​mängder​ ​av​ ​frågetecken​ ​har​ ​numera blivit​ ​mycket​ ​mer​ ​konkreta.​ ​Idéerna​ ​har​ ​blivit​ ​projektplaner,​ ​skisserna​ ​3D-visualiseringar​ ​och​ ​frågetecknen, även​ ​om​ ​de​ ​finns​ ​kvar​ ​och​ ​tidvis​ ​blir​ ​fler,​ ​rätas​ ​ut​ ​i​ ​snabb​ ​takt. Tomt är säkrad, detaljplaneprocessen närmar sig sitt slut, finansieringslösning är under arbete och engagemanget större än någonsin.

KOMMERSIELL SERVICE
Under hösten 2017 och våren 2018 genomfördes en förstudie finansierad av Tillväxtverket, Umeå kommun och Coompanion kopplat till kommersiell service i området. Resultatet av den blev sedermera en genomförandeplan där vi fram till juni 2019 arbetat med att hitta smarta och hållbara lösningar för flera av de delar som ska in under mötesplatsens tak med speciellt fokus på försörjning av dagligvaror och på lokalproducerade livsmedel.

RÖRELSERIKEDOM
Tillsammans med Riksidrottsförbundet genomförde vi under 2018/2019 en pilotsatsning kopplat till rörelserikedom där vi tillsammans med bl a Change the Game, forskaren Helena Tobiasson, KTH och kanadensiske professorn Dean Kriellaars tittat på hur hela anläggningen kan utformas för att på bästa sätt främja rörelseglädje och spontanidrott.

Efter avslutad förstudie har vi sökt och beviljats anslag från Vinnova inom ramen för deras utlysning ”Utmaningsdriven innovation” för att genomföra ett projekt kopplat till rörelserika miljöer.

ENERGIEFFEKTIVT
Energimyndigheten tycker även de att vårt projekt är intressant och har stöttat Stöckebygdens utveckling för att genomföra ett energikartläggingsprojekt där målet är att hitta de bästa lösningarna för värme och ventilation. Allt för att kunna vara så hållbara och energieffektiva vi kan.

LÅNGSIKTIGT OCH HÅLLBART
Hållbarhet är ett nyckelbegrepp och inte bara ur ett miljöperspektiv utan också ekonomiskt och socialt då det som skapas ska finnas kvar under lång tid. Det som skapas ska finnas kvar även för våra barn och barnbarn.

Genom att samla flera serviceslag på samma plats skapas ett naturlig flöde av människor och samtidigt kan samordning av resurser hjälpa till att hålla nere kostnaderna. Sammantaget gör detta att attraktiviteten stärks och förutsättningarna för att skapa långsiktigt hållbar samhällsservice ökar.

Vi skapar en ny typ av mötesplats med något för alla, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder

.

Aktuellt

Gåbingo & byaloppis

12 okt 2020|0 Comments

I samband med byaloppisen ordnar Stöcke IF & Stöckebygdens utveckling  gåbingo! Datum: 18 oktober Tid: Klockan 11-14 Start & mål: Stöcke 139 Den förbestämda sträckan passerar längst med flera av dom hushåll som planerar att delta i loppisen. Bingolotterna kommer kosta 25 kronor och säljas vid utgångsplatsen Stöcke 139, som också är målgången. Vid utgångsplatsen kommer grönsaksfabriken finnas på plats och servera wok för 50:- samt snacks ”to go” för 20:-. Sedan kommer Stöcke IF sälja kaffe och saft. Betalning med Swish.

Storhandla i Stöcke

23 sep 2020|0 Comments

Storhandla i Stöcke? I dagsläget undersöker vi den möjligheten tillsammans med Coop Nord. Fram till slutet av mars månad kommer vi att utreda en innovativ lösning för dagligvaruförsörjning på landsbygden. Modellen utgår från att du som konsument gör dina inköp via Coops fullsortiment på webben och därefter får du dina varor utkörda till ett utlämningsställe som sköts av en serviceentreprenör i anslutning till Mötesplats Stöcke. Tänk dig dessutom senariot att hämta dina varor i anslutning till dina barns fotbollsträning eller i anslutning till det lokala gymmet? Tänk dig också att hämta dina varor och få möjligheten att komplettera med att handla lokala produkter så som ägg, honung med mera... Det här är vår modell, ett smidigt sätt som sparar både tid och miljöpåverkan! Låter det här som något för dig? Då behöver vi din hjälp att besvara några frågor för att veta hur du vill att tjänsten [...]

Enkät co-working i Stöckebygden

27 sep 2019|0 Comments

Är du företagare och jobbar hemifrån, anställd men gärna skulle ha möjlighet att arbeta närmare hemmet, driver verksamhet i hemmet men skulle vilja utveckla eller liknande? Oavsett situation; om det fanns möjlighet att arbeta i en ändamålsenlig, välutrustad och trevlig lokal i anslutning till de funktioner och den service som planeras i det nya allaktivitetshuset - skulle du vara intresserad? Svara gärna på enkäten via denna länk.

Med stöd av