Nu är vi igång - nu bygger vi Mötesplats Stöcke

Allt startade för snart fem år sedan med två innebandymammors funderingar kring hur man gör för att bygga en idrottshall. Målet: att skolbarnen i bygden ska slippa åka buss för att utöva skolidrott. Men varför göra något “enkelt” om det i stället går att göra något bra?

Idag är ambitionsnivån högre. Vi bygger ett​ servicenav ​där​ ​privata,​ ​offentliga​ ​och​ ​ideella​ ​intressen​ ​samverkar​ ​för​ ​både​ ​bygdens​ ​och Umeås​ ​bästa.​ Café, butik, kontorsplatser och kommersiella utrymmen i kombination med en ​fullstor​ ​idrottshall,​ ​en​ ​mindre multihall​, gym samt​ ​en​ ​kreativ​ ​och​ ​stimulerande​ ​utemiljö. En unik mötesplats baserad på de behov som finns i bygden.

Vi uppskattar att det är lagt drygt 20 000​ ​ideella​ ​timmar​ i ​projektet fram tills december år 2020. Timmar som gett resultat. Det​ ​som​ ​för​ några ​år sedan​ ​var​ ​lösa​ ​idéer,​ ​kluddiga​ ​skisser​ ​och​ ​mängder​ ​av​ ​frågetecken​ ​har​ ​numera blivit​ ​mycket​ ​mer​ ​konkreta.​ ​Idéerna​ ​har​ ​blivit​ ​projektplaner,​ ​skisserna​ ​3D-visualiseringar​ ​och​ ​frågetecknen ​rätats​ ​ut​ ​i​ ​snabb​ ​takt. Tomt är säkrad, detaljplanen och bygglov har vunnit laga kraft och engagemanget större än någonsin.