Loading...

Stöckebygdens Utveckling Ekonomisk Förening har som vision att fungera som en katalysator när det handlar om hållbar, lokal utveckling med fokus på entreprenörskap, närservice och folkhälsa. Målet är att göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv att bo, leva och verka i. På den här sidan kan du läsa lite mer om de saker, projekt och idéer vi arbetar med.

Mötesplats Stöcke

Stöckebygdens Utveckling

Stöckebygdens utveckling Ekonomisk Förening har som vision att fungera som en katalysator när det handlar om hållbar, lokal utveckling med fokus på entreprenörskap, närservice och folkhälsa. Målet är att göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv att bo, leva och verka i.

Läs mer om oss och om vad vi jobbar med för att utveckla bygden!

>>Läs mer.

Mötesplats Stöcke

Stöckebygdens utveckling EF arbetar strategiskt och långsiktigt för att skapa en nya, attraktiv samlingspunkt för boende, verksamma och besökande i Stöcke och kringliggande byar.

En tillgänglig och flexibel anläggning som både kommer att inrymma funktioner för kommersiell service som café och butik för dagligvaror samt också bestå av en fullstor idrottshall, gym och en mindre multihall.

En mötesplats för alla oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion och intressen. Planen är att den nya anläggningen ska invigas under våren sommaren 2020.

>> Läs mer.

Mötesplats Stöcke

Aktuellt

Enkät co-working i Stöckebygden

27 sep 2019|

Är du företagare och jobbar hemifrån, anställd men gärna skulle ha möjlighet att arbeta närmare hemmet, driver verksamhet i hemmet men skulle vilja utveckla eller liknande? Oavsett situation; om det fanns möjlighet att arbeta i en ändamålsenlig, välutrustad och trevlig lokal i anslutning till de funktioner och den service som planeras i det nya allaktivitetshuset – skulle du vara intresserad?

Svara gärna på enkäten via denna länk.

Yoga i Stöcke våren 2019

09 apr 2019|

Som en fortsättning på 2018 års uppskattade yogasäsonger i Stöcke, startar nu vårens ”body conditioning” yoga med Mark Thomas.

Totalt planeras 12 pass under perioden 7 februari – 25 april 2019.

  • Tid: Varje torsdag 7/2–25/4 2019, kl 18.30 – 20.00
  • Plats: Visionshuset i Stöcke (fd. Missionshuset)
  • Kostnad: 1 250 kr för säsongen (inte personligt), 125kr/pass för drop-in.
  • Instruktör: Mark Thomas

Under 12 pass får deltagare en chans att träna upp styrka, mobilitet och rörlighet utifrån egen förutsättning och förmåga. Denna säsong med fokus på ”body conditioning”. En utmanande och samtidigt rolig säsong i Stöcke!

Varmt välkomna!Om MarkMark har över 25 års erfarenheter av träning, yoga, massage, rehabilitering och holistisk hälsa för kropp och själ. I Umeå är han verksam på bl a Iksu, Legendary Gym, Umeå Spa, i tillägg till internationella uppdrag i Tyskland, Sydafrika och hemlandet Namibia.

Anmäl deltagande på sms 073-0615161. Minst 10 deltagare för att säsongenska bli av. Deltagande bekräftas med betalning via Swish […]

Skisser och visualiseringar

09 apr 2019|

Arbetet med innehåll och utformning går raskt framåt. Mycket tack vare den input vi fått från enkäter, samtal och workshops i Missionshuset så börjar idéer och tankar kring byggnaden att kunna tas ut ”på papper”.

På bilderna ser ni både hur byggnaderna förhåller sig till själva tomtytan samt ungefär vilka funktioner/ytor som kommer att finnas. Detta är långt ifrån ett slutligt förslag men i alla fall en fingervisning om möjliga lösningar. Den sista bilden är en visualisering av hur det skulle kunna se ut från infarten vid Västersiavägen. Byggnaden till höger är en nybyggd och utvecklad version av den stallbyggnad som finns där idag.

Visuellt kommer den stora huskroppen ge intryck av att bestå av ett antal mindre byggnader. Detta för att komma ifrån kartongkänslan som ofta kan uppstå med idrottshallar samt också för att det ska hänga ihop bättre med omkringliggande bebyggelse.

Vad tycker ni, hur ser det ut, är det något […]

Stöckebygdens utveckling bedriver projekt i samarbete med/finansierade av: