Hållbarhet är ett nyckelbegrepp och inte bara ur ett miljöperspektiv utan också ekonomiskt och socialt då det som skapas ska finnas kvar under lång tid. Det som skapas ska finnas kvar även för våra barn och barnbarn.

Energimyndigheten tycker även de att vårt projekt är intressant och har stöttat Stöckebygdens utveckling för att genomföra ett energikartläggingsprojekt där målet är att hitta de bästa lösningarna för värme och ventilation. Allt för att kunna vara så hållbara och energieffektiva vi kan.