Lokal ekonomisk analys (LEA)

En lokal ekonomisk analys (LEA) är en sammanfattande analys om dom lokal ekonomiska  tillgångarna i en bygd. En lokal ekonomisk analys delas in i fyra delar: nuläge, utmaningar, styrkor och möjligheter. I en LEA beskrivs ofta områden så som historik, service, kultur, fritid, föreningsliv, arbetsplatser och kommunikation. Det är också vanligt att bygden beskriver sin vision om framtiden i analysen.

Genom att klicka dig vidare på knappen nedan så kommer du vidare till den lokal ekonomiska analysen som genomfördes i Stöcke.

Lokal ekonomisk analys- Stöckebygden