Lokal ekonomisk analys (LEA)

Vi har genomfört en lokalekonomisk analys (LEA) för Stöckebygden.

En LEA är en sammanfattande analys om de lokala ekonomiska tillgångarna i en bygd.

Den kan enkelt liknas med en marknadsundersökning. En metod för att kartlägga ett områdes resurser, utmaningar och möjligheter och skapa en bild av den lokala handelsbalansen. Hur ser tillgångar, intäkter och utgifter ut? Hur mycket konsumeras inom och hur stor del läcker ut från området?

Ladda ner vår LEA-rapport nedan.

Lokal ekonomisk analys- Stöckebygden