Allt startade för snart tre år sedan med två innebandymammors funderingar kring hur man gör för att bygga en idrottshall. Målet: att skolbarnen i bygden slipper åka buss 40 minuter i veckan för att utöva skolidrott. Men varför göra något “enkelt” om det i stället går att göra något bra?

Så idag är ambitionsnivån högre och planen större. Visionen​ ​är​ ​ett​ servicenav ​där​ ​privata,​ ​offentliga​ ​och​ ​ideella​ ​intressen​ ​samverkar​ ​för​ ​både​ ​bygdens​ ​och Umeås​ ​bästa.​ Café, butik, kontorsplatser och kommersiella utrymmen i kombination med en ​fullstor​ ​idrottshall,​ ​en​ ​mindre multihall​, gym samt​ ​en​ ​kreativ​ ​och​ ​stimulerande​ ​utemiljö. En unik mötesplats baserad på de behov som finns i bygden.

Per sista april 2019 är det lagt drygt 7 000​ ​ideella​ ​timmar​ i ​projektet. Timmar som gett resultat. Det​ ​som​ ​för​ några ​år sedan​ ​var​ ​lösa​ ​idéer,​ ​kluddiga​ ​skisser​ ​och​ ​mängder​ ​av​ ​frågetecken​ ​har​ ​numera blivit​ ​mycket​ ​mer​ ​konkreta.​ ​Idéerna​ ​har​ ​blivit​ ​projektplaner,​ ​skisserna​ ​3D-visualiseringar​ ​och​ ​frågetecknen, även​ ​om​ ​de​ ​finns​ ​kvar​ ​och​ ​tidvis​ ​blir​ ​fler,​ ​rätas​ ​ut​ ​i​ ​snabb​ ​takt. Tomt är säkrad, detaljplaneprocessen närmar sig sitt slut, finansieringslösning är under arbete och engagemanget större än någonsin.

KOMMERSIELL SERVICE
Under hösten 2017 och våren 2018 genomfördes en förstudie finansierad av Tillväxtverket, Umeå kommun och Coompanion kopplat till kommersiell service i området. Resultatet av den blev sedermera en genomförandeplan där vi fram till juni 2019 arbetat med att hitta smarta och hållbara lösningar för flera av de delar som ska in under mötesplatsens tak med speciellt fokus på försörjning av dagligvaror och på lokalproducerade livsmedel.

RÖRELSERIKEDOM
Tillsammans med Riksidrottsförbundet genomförde vi under 2018/2019 en pilotsatsning kopplat till rörelserikedom där vi tillsammans med bl a Change the Game, forskaren Helena Tobiasson, KTH och kanadensiske professorn Dean Kriellaars tittat på hur hela anläggningen kan utformas för att på bästa sätt främja rörelseglädje och spontanidrott.

Efter avslutad förstudie har vi sökt och beviljats anslag från Vinnova inom ramen för deras utlysning ”Utmaningsdriven innovation” för att genomföra ett projekt kopplat till rörelserika miljöer.

ENERGIEFFEKTIVT
Energimyndigheten tycker även de att vårt projekt är intressant och har stöttat Stöckebygdens utveckling för att genomföra ett energikartläggingsprojekt där målet är att hitta de bästa lösningarna för värme och ventilation. Allt för att kunna vara så hållbara och energieffektiva vi kan.

LÅNGSIKTIGT OCH HÅLLBART
Hållbarhet är ett nyckelbegrepp och inte bara ur ett miljöperspektiv utan också ekonomiskt och socialt då det som skapas ska finnas kvar under lång tid. Det som skapas ska finnas kvar även för våra barn och barnbarn.

Genom att samla flera serviceslag på samma plats skapas ett naturlig flöde av människor och samtidigt kan samordning av resurser hjälpa till att hålla nere kostnaderna. Sammantaget gör detta att attraktiviteten stärks och förutsättningarna för att skapa långsiktigt hållbar samhällsservice ökar.

Vi skapar en ny typ av mötesplats med något för alla, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder

.

De senaste skisserna på det planerade allaktivitetshuset som går under arbetsnamnet ”Mötesplats Stöcke”. Skisser framtagna av Arkinova i Umeå, arkitekt Julia Samberg.

Med stöd av