Rörelserikedom

Tillsammans med Riksidrottsförbundet genomförde vi under 2018/2019 en pilotsatsning kopplat till rörelserikedom där vi tillsammans med bl a Change the Game, forskaren Helena Tobiasson, KTH och kanadensiske professorn Dean Kriellaars tittat på hur hela anläggningen kan utformas för att på bästa sätt främja rörelseglädje och spontanidrott.

Efter avslutad förstudie har vi sökt och beviljats anslag från Vinnova inom ramen för deras utlysning ”Utmaningsdriven innovation” för att genomföra ett projekt kopplat till rörelserika miljöer.