Skisser av Mötesplats Stöcke (framtagna av Arkinova, 2020-10-28)