Den ekonomiska föreningen Stöckebygdens utveckling bildades i januari 2017 som ett led i att på ett mer strategiskt och professionellt sätt kunna arbeta med frågor kopplade till hållbar landsbygdsutveckling. Målet har sedan starten varit att på ett hållbart sätt göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv att bo, leva och verka i. Genom att kombinera kompetenta personer, kreativa lösningar, nya samarbetsformer och pålitliga partners med starkt lokalt engagemang går det faktiskt att få saker gjorda. Och det är det vi gör: får saker att hända.

FRÅN NOLL TILL TJUGO MILJONER
Tack vare engagemanget och den breda kompetens som finns samlad i både föreningen och i det omfattande nätverk som skapats driver vi i dagsläget ett flertal projekt. Om någon sagt till oss i januari 2017 att vi inom fyra år skulle vara nära att börja bygga ett allaktivitetshus på ca 2 500 kvm och med en total budget på ca 45 miljoner hade nog de flesta av oss skrattat. Men nu är vi där.

Vi har hittills dragit in drygt 20 miljoner kronor i bidrag. Under vägen har vi lärt oss massor, skapat många nya vänner och insett att det faktiskt går att göra skillnad tillsammans.

PARTNERSKAP OCH SAMARBETEN
För att lyckas genomföra ett projekt på bästa sätt är samarbete verkligen nyckeln. Genom att kombinera resurser, kompetenser och erfarenheter går det att åstadkomma väsentligt mer än på egen hand. I alla projekt vi arbetar med, oavsett om det handlar om en aktivitet för barn och unga i bygden eller vårt stora byggprojekt, är samarbete en förutsättning för att nå bästa resultat.

DELAKTIGHET OCH ENGAGEMANG
När det handlar om utvecklingsfrågor i allmänhet men kanske i synnerhet på landsbygden är delaktighet och lokalt engagemang två andra avgörande faktorer. Genom att involvera och engagera målgruppen för ett projekt redan från start ges bättre förutsättningar att lyckas med sitt arbete.

LITE RÖRLIG INFORMATION OM VAD VI GÖR