Den ekonomiska föreningen Stöckebygdens utveckling bildades i januari 2017 som ett led i att på ett mer strategiskt och professionellt sätt kunna arbeta med frågor kopplade till hållbar landsbygdsutveckling. Målet har sedan starten varit att på ett hållbart sätt göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv att bo, leva och verka i. Genom att kombinera kompetenta personer, kreativa lösningar, nya samarbetsformer och pålitliga partners med starkt lokalt engagemang går det faktiskt att få saker gjorda. Och det är det vi gör: får saker att hända.  

FRÅN NOLL TILL ELVA MILJONER
Tack vare engagemanget och den breda kompetens som finns samlad i både föreningen och i det omfattande nätverk som skapats driver vi i dagsläget ett flertal projekt varav några av en omfattning som vi sannolikt hade backat för vid starten för tre år sedan. Om någon sagt till oss i januari 2019 att vi inom två år skulle vara nära att börja bygga ett allaktivitetshus på närmare 2 500 kvm och med en total budget på cirka 35 000 000 hade nog de flesta av oss skrattat. Men nu är vi där.

Vi har hittills dragit in drygt 11 miljoner kronor i bidrag, jobbat oss igenom en detaljplaneprocess, kommit en bra bit med projekteringen av byggnaden och under vägen lärt oss massor, skapat många nya vänner och insett att det faktiskt går att göra skillnad på egen hand.

PARTNERSKAP OCH SAMARBETEN
För att lyckas genomföra ett projekt på bästa sätt är samarbete verkligen nyckeln. Genom att kombinera resurser, kompetenser och erfarenheter går det att åstadkomma väsentligt mer än på egen hand. I alla projekt vi arbetar med, oavsett om det handlar om en aktivitet för barn och unga i bygden eller vårt stora byggprojekt, är samarbete en förutsättning för att nå bästa resultat. Under vår resa har vi lärt oss massor men det kanske viktigaste är att goda relationer genererar värden i tre steg: för oss själva, för våra partners och för målgruppen/kunderna/användarna. 

DELAKTIGHET OCH ENGAGEMANG
När det handlar om utvecklingsfrågor i allmänhet men kanske i synnerhet på landsbygden är delaktighet och lokalt engagemang två andra avgörande faktorer. Genom att involvera och engagera målgruppen för ett projekt redan från start ges bättre förutsättningar att lyckas med sitt arbete. 

STYRELSEN
Maria Bergstén – ordförande
Tobias Broddeskog
Erik Bäckström
Maria Forsner
Anna Fröling
Anders Lundström
Magnus Mikaelsson

 

LITE RÖRLIG INFORMATION OM VAD VI GÖR